متون مربوط به کلاس زبان تخصصی

متون زیر مربوط به ویدئوهای آموزش TestOut A+ Core Hardware است.در هر یک از جلسات زبان تخصصی یک یا دو متن بررسی می‌شود.

بر دانشجویان لازم است که این متون را دریافت و چاپ کرده و در هر جلسه به همراه داشته باشند.

متن مربوط به هر کلیپ از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

۱- Computing Concepts

۲- Computer Components

۳- Additional Components

۴- Computing Processes

فایل‌ها با فرمت PDF هستند. برای مشاهده آن‌ها به نرم‌افزار Acrobat Reader نیاز دارید.