نمونه کار پروژه مهندسی نرم افزار (تجزیه تحلیل یا کارگاه مدلسازی)

دانشجویانی که یکی از دروس مهندسی نرم افزار یا تجزیه و تحلیل و یا کارگاه مدلسازی را اخذ کرده‌اند، باید پروژه پایانی خود را مشابه فایل زیر آماده نمایند:

http://yourl.ir/se_sample_dl

نمرات درس تجزیه و تحلیل و درس کارگاه مدل‌سازی

دانشجویان رشته نرم افزار (پودمانی-ورودی ۸۷) می‌توانند حاصل چند هفته زحمت فشرده و سنگین خود را در درس‌های تجزیه و تحلیل و کارگاه مدل سازی در تابستان ۸۹، در ادامه مشاهده کنند:

(برای یافتن شماره دانشجویی خود، کلیدهای CTRL+F را فشرده و شماره دانشجویی‌تان را وارد کنید)

شماره دانشجویی | درس تجزیه و تحلیل | کارگاه مدل‌سازی

۸۷۶۹۳۸۴۲۹۹    ۱۶    ۱۸
۸۷۶۹۳۸۴۱۸۹    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۴۵    ۱۹    ۱۹
۸۷۶۹۳۸۴۳۳۱    ۱۵    ۱۸
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۹    ۱۰    ۱۲
۸۷۶۹۳۸۴۳۱۸    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۴۸    ۱۳    ۱۵
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۶    ۱۷    ۱۹
۸۷۶۹۳۸۴۱۸۲    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۱۶    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۱۸۰    ۱۰    ۱۲
۸۷۶۹۳۸۴۱۸۵    ۱۶    ۱۷
۸۷۶۹۳۸۴۳۰۳    ۱۷    ۱۷
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۳    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۰۴    ۱۶    ۱۷
۸۷۶۹۳۸۴۱۵۸    ۱۸    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۱۳    ۱۷    ۱۹
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۴    ۲۰    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۰۷    ۱۷    ۱۹
۸۷۶۹۳۸۴۱۶۹    ۱۸    ۱۹
۸۷۶۹۳۸۴۳۱۷    ۱۸    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۳۲۶    ۱۶    ۱۶
۸۷۶۹۳۸۴۱۵۲    ۱۹    ۲۰
۸۷۶۹۳۸۴۱۷۵    ۱۰

چند نکته:

– ضمن تشکر از همه دوستانی که تمامی سختی‌ها را تحمل کردند، باید اعلام کنم که هر چند حاصل کار شما و نتیجه‌ای که حاصل شد، مایه افتخار بنده است، اما شما من را شناخته‌اید، انسان پرتوقعی هستم. انتظار دارم هر کس وارد کلاس بنده شد، با نمره ۲۰ خارج شود (منظور از نمره ۲۰ رسیدن به حدی است که بتوان گفت تمام انرژی‌ای که ممکن بوده است را برای این درس صرف کرده و به نتیجه قابل انتظار رسیده است). از هیچ کس حتی ذره‌ای کم‌کاری قابل قبول نیست. اگر اینطور نگاه کنیم، باز هم نتایج من را راضی نکرد.
– هر چند با اطمینان کامل و با بررسی دانشجوهای مختلف می‌گویم که سطح یادگیری اکثر شما در این درس با دانشجویان معتبرترین دانشگاه‌ها قابل مقایسه است، اما باز هم جای تلاش و کار بیشتر دارد و این سطح یادگیری با انجام چند پروژه کامل خواهد شد.
– در مورد نمرات صحبت نمی‌کنم، چون خوب می‌دانید که تک تک شما و مهارت‌هایتان چه در عمل و چه در تئوری را به خوبی می‌شناسم و با در نظر گرفتن همه جوانب نمره‌تان را در نظر گرفته‌ام.
– طبق معمول، شنوای انتقادات، نظرات و پیشنهادات شما هستم. آن‌ها را از طریق این فرم و یا از طریق ایمیل، با من در میان بگذارید.

موفق باشید؛
حمید رضا نیرومند